Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 16.10.2019 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Јавни конкурс 16. октобар 2019. године
Информације о материјалима за припрему ПФК - за радна места оглашена 16.10.2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Образац пријаве 01-методолог за извештавање о јавним приходима
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
Образац пријаве 02-техничар за заштиту информационих система
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
Образац пријаве 03-руководилац групе
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
Образац пријаве 04-радно место за подршку пословима заштите мрежне инфраструктуре
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 4
Образац пријаве 05-радно место за подршку мултимедијалним сервисима
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
Образац пријаве 06-организатор и контролор рачуноводствених послова
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
Образац пријаве 07-радно место за финансијску контролу, анализу и извештавање
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
Образац пријаве 08-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 8
Образац пријаве 09-начелник Одељења
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 9
Образац пријаве 10-радно место за водјење и контролу буџетских евиденција
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
Образац пријаве 11-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 12-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
Образац пријаве 13-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 14-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 15-радно место за послове платних услуга
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15
Образац пријаве 16-радно место за послове платних услуга
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 16
Образац пријаве 17-радно место за послове платних услуга
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 17
Образац пријаве 18-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 18
Образац пријаве 19-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 20-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 20