Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сервиси
Уредништво сајта

 • ИСИБ

  Информациони систем извршења буџета

 • ЕСПП

  Електронски сервис платног промета

 • ЦРФ

  Централни регистар фактура

 • РИНО

  Регистар измирења новчаних обавеза

 • Регистар запослених

  Регистар запослених код корисника јавних средстава

 • РПГ

  Регистар пољопривредних газдинстава

 • ДеПП

  Девизни платни промет

 • Списак КЈС

  Списак корисника јавних средстава