Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сервиси
Уредништво сајта

 • ИСИБ

  Информациони систем извршења буџета

 • ЦРФ

  Централни регистар фактура

 • РИНО

  Регистар измирења новчаних обавеза

 • Регистар запослених

  Регистар запослених код корисника јавних средстава

 • РПГ

  Регистар пољопривредних газдинстава

 • ДеПП

  Девизни платни промет

 • Евиденција КЈС

  Евиденција корисника јавних средстава

 • СПИ

  Систем за пословно извештавање

 • СПИРИ

  Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање

 • ИСИБ АП ЈЛС

  Информациони систем извршења буџета АП и ЈЛС

 • ИСПФИ

  Информациони систем за подношење финансијских извештаја

 • ЕПП

  Електронски платни промет

 • СИЈД

  Систем за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе

 • Хелп Деск

  Сервис за помоћ крајњим корисницима