Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
СПИРИ
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Кључне речи:

Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање – СПИРИ је информациони систем који на јединствен начин подржава све активности Министарства финансија и Управе за трезор у вези са буџетом Републике Србије, чиме се поједностављује начин рада корисника и омогућава ефикаснији начин управљања системом јавних финансија.

У систем су укључени:

 • Директни корисници буџетских средстава Републике Србије
 • Индиректни корисници Министарства културе
 • Индиректни корисници Управе за извршење кривичних санкција
 • Правосудни органи
 • Индиректни корисници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Индиректни корисници Министарства спорта
 • Индиректни корисници Министарства привреде
 • Индиректни корисник Министарства унутрашњих послова
 • Индиректни корисници Министарства просвете

Основне информације

Приступне адресе продукцијатесттест-школе
Почетак рада 01. јануар 2023. године
Корисници система ДБК и ИБК Републике Србије
Подршка spiri@trezor.gov.rs

Документација

Презентација СПИРИ за институције образовног система

Прописи

 • Закон о буџетском систему
 • Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину
 • Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Корисничка упутства
Инсталација сертификата - СПИРИ
СПИРИ сертификати
Обавештења
Обавештења корисницима система извршења буџета РС о имплементацији новог информационог система
Обавештење корисницима система извршења буџета РС о датуму почетка тестирања система
Обавештење корисницима система извршења буџета Републике Србије о почетку продукције