Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурси

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА КОНКУРСЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

Служба за упраљање кадровима отворила је Кутак (https://kutak.suk.gov.rs), блог Службе за управљање кадровима, који је посвећен најпре кандидатима, па онда и другој јавности.

У Кутку кандидати могу да провере колико су се припремили за тестирање и проверу компетенција. Постављено је по 10 тестова из дела „Организација и рад државних органа РС“ и „Пословна комуникација“, као и тестови из енглеског језика.

Поред тога у Кутку се налазе и линкови ка свим туторијалима и материјалима за припрему којима СУК располаже, као и објашњење свих фаза изборног процеса корак по корак.

Служба за управљање кадровима континуирано ради на унапређењу свих аспеката управљања људским ресурсима чиме се јача државна управа и утиче на повећање квалитета услуга према грађанима. У ту сврху креиран је упитник који се односи на Вашу оцену квалитета конкурсног поступка у органима државне управе.

Уколико сте барем једном били кандидат и прошли све или само неке фазе изборног поступка, позивамо вас да попуните овај упитник и тиме допринесете унапређењу конкурсног поступка и ефикаснијем раду органа државне управе.

Упитнику можете приступити на доњем делу страница нашег Кутка или преко линка (https://kutak.suk.gov.rs/#upitnik).