Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Интерни конкурси

На основу Закона о државним службеницима1 и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима2, в. д. директор Управе за трезор оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Радна места се попуњавају на неодређено време.  


  1. Службени гласник РС, број: 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17 

  2. Службени гласник РС, број: 41/07 и 109/09