Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
20. 08. 2023.
22. 03. 2023.

Позивају се пољопривредни произвођачи да самостално ажурирају своје податке и обнове статус својих пољопривредних газдинстава у електронском Регистру пољопривредних газдинстава - еРПГ.

Пољопривредници се моле да пажљиво прочитају или погледају упутства која су доступна на званичном сајту Министарства пољопривреде www.minpolj.gov.rs или на сајту eAgrara eagrar.gov.rs

У случају да вам је потребно додатно појашњење можете да посетите најближу Пољопривредну саветодавну стручну службу (ПССС) или позовете број телефона 0800 106107.

03. 03. 2023.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављајне понуда могу се добити електронским путем: aleksandra.s.popovic@trezor.gov.rs

09. 02. 2023.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликован по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

30. 11. 2022.
22. 02. 2022.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављајне понуда могу се добити електронским путем: aleksandra.s.popovic@trezor.gov.rs

12. 01. 2022.
13. 12. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликован по партијама. Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива су: Прилог 1(Подаци о понуђачу), Образац понуде (Образац бр.1, Образац бр.2, Образац бр.3, Образац бр.4, Образац бр.5, Образац бр.6, Образац бр.7, Образац бр.8, Образац бр.9 и Образац бр.10.), као и Модели уговора у зависности за коју партију подносите понуду/понуде, и сви дати у ПДФ формату. Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављање понуда могу се добити путем: milica.opacic@trezor.gov.rs

15. 11. 2021.
31. 08. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).