Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Јавни конкурси
Сектор за људске и материјалне ресурсе

На основу Закона о државним службеницима1 и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима2, в. д. директор Управе за трезор оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Радна места се попуњавају на неодређено време.  

Активни конкурс
Јавни конкурс 16. октобар 2019. године
Образац пријаве 01-методолог за извештавање о јавним приходима
Образац пријаве 02-техничар за заштиту информационих система
Образац пријаве 03-руководилац групе
Образац пријаве 04-радно место за подршку пословима заштите мрежне инфраструктуре
Образац пријаве 05-радно место за подршку мултимедијалним сервисима
Образац пријаве 06-организатор и контролор рачуноводствених послова
Образац пријаве 07-радно место за финансијску контролу, анализу и извештавање
Образац пријаве 08-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Образац пријаве 09-начелник Одељења
Образац пријаве 10-радно место за водјење и контролу буџетских евиденција
Образац пријаве 11-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 12-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 13-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 14-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 15-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 16-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 17-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 18-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Образац пријаве 19-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 20-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Јавни конкурс 9. октобар 2019. године
Јавни конкурс 21. август 2019. године
Образац пријаве
Материјал за припрему кандидата за проверу посебних фун.компентенција - Објављено 30.08.2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Јавни конкурс 7. август 2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - објављено 22.08.2019. године
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
Образац пријаве за радно место 01 - софтверски инжењер
Образац пријаве за радно место 02 - програмер
Образац пријаве за радно место 03 - систем администратор
Образац пријаве за радно место 04 - самостални систем инжењер
Образац пријаве за радно место 05 - мрежни инжењер
Образац пријаве за радно место 06 - инжењер за комуникационе сервисе
Образац пријаве за радно место 07 - подршка за хардвер и софтвер
Образац пријаве за радно место 08 - организација послова буџетских евиденција
Образац пријаве за радно место 09 - саветник за јавна плаћања
Образац пријаве за радно место 10 - млађи саветник за контролу јавних плаћања
Претходни конкурси
Јавни конкурс 2019-05-15 - директор и помоћници Управа у саставу МФИН
Јавни конкурс 2018-12-26
Јавни конкурс 2018-10-24
Јавни конкурс 2018-08-01
Јавни конкурс 2018-06-13
Јавни конкурс 2018-05-23
Јавни конкурс 2018-03-28
Јавни конкурс 2017-12-20
Јавни конкурс 2017-09-27

  1. Службени гласник РС, број: 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17 

  2. Службени гласник РС, број: 41/07 и 109/09