Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Хелп Деск
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Кључне речи:

Хелп Деск је сервис Управе за трезор за решавање проблема крајњих корисника за све сервисе које Управа реализује.

Циљ система је оптимизација комуникације са крајњим корисницима у циљу ефикасног управљања и решавања проблема. Управа за трезор кроз овај систем на ефикасан начин пружа помоћ корисницима за сва питања везана за употребу сервиса за које је надлежна, са просечним временом реаговања на проблем од око 30 минута. Због наведеног, препорука је да се искључиво овај сервис користи за пријаву проблема јер је вишеструко бржи и поузданији од других начина обраћања Управи - телефоном, лично, слањем e-mail-а на адресе запослених у Управи итд.

Основне информације

Приступ e-mail, сајт, из самих сервиса
Почетак рада 24. Јул 2018.
Корисници система Корисници сервиса Управе за трезор
Радно време 07:30 - 15:30, Понедељак - Петак

Документација

Подршци се приступа слањем e-mail-а на званичну адресу за подршку након чега се прате добијене инструкције.

Детаљније, процес решавања проблема се састоји од следећих корака:

  1. Крајњи корисник шаље e-mail на адресу подршке уз који може доставити и прилоге. Сваки сервис има посебно дефинисану званичну адресу подршке која се налази на матичној web страници сервиса у секцији основних информација о сервису. По правилу, e-mail адреса за подршку је готово увек ime_servisa@trezor.gov.rs.

  2. Крајњи корисник добија повратни e-mail ако је порука успешно примљена, који садржи број (ИД) новокреираног проблема. Уколико аутоматски одговор није добијен, пријава није евидентирана и на њој неће бити активности од стране Управе. Све будуће одговоре које корисник добија по питању овог конкретног проблема имаће овај ИД у наслову. Да би се иста пријава решавала у оквиру једног проблема корисник опцијом e-mail клијента „reply“ остварује комуникацију са Управом. У супротном, систем креира нови проблем који добија нови ИД.

  3. Комуникација између корисника и Управе по основу једне пријаве траје док проблем не буде решен.

Поред начина комуникације e-mail-ом, сви сервиси који омогућавају ову врсту подршке имају у доњем десном углу на матичној страници сајта Управе за трезор дугме , а и сами сервиси га могу поседовати унутар свог интерфејса.


Пример 1

Сервис ИСИБ на својој матичној страници наводи да је адреса за подршку isib@trezor.gov.rs. Слањем e-mail-а на ову адресу, или коришћењем дугмета директно на web страници или у оквиру ИСИБ web апликације корисник добија следећи аутоматски одговор на основу чега зна да је проблем прихваћен и да му је додељен ИД 23127:

Пример 2

Подршка за сервис Евиденција КЈС се може реализовати директно са wеб странице:

Слањем поруке на овај начин спроводи се идентичан процес као што је већ описан.


E-mail адреса support@trezor.gov.rs се може користити за општу помоћ, невезано од било ког сервиса.