Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Евиденција КЈС
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Кључне речи:

Евиденција корисника јавних средстава (КЈС) води се као електронска база података у Управи за трезор.

Евиденција КЈС садржи податке о свим КЈС који:

  • припадају јавном сектору
  • не припадају јавном сектору а којима се врши пренос средстава са рачуна за извршење буџета

Ажурирање података у евиденцији КЈС врши се на основу захтева и документације прописане Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средства. Министар надлежан за послове финансија на основу предлога Управе за трезор, утврђује списак корисника јавних средстава који се објављује у Службеном гласнику Републике Србије.

Управа за трезор имплементира и одржава web сервис којим се омогућава претрага евиденције КЈС и преузимање података у више формата.

Основне информације

Приступна адреса https://kjs.trezor.gov.rs
Почетак рада 01. Јануар 2017.
Циљна група Правна и физичка лица
Подршка kjs@trezor.gov.rs
Радно време Нон-стоп
Тестна адреса https://testkjs.trezor.gov.rs

Употреба

Сервис поседује два интерфејса:

  • Web интерфејс, за људску употребу
  • REST интерфејс, за машинску употребу

Корисници могу употребљавати wеб интерфејс да у интерактивној сесији пронађу информације о КЈС од интереса, те да експортују податке у неки од понуђених формата: XML, JSON и CSV.

Критеријум претраге сервис бележи у URL адресу тако да је овај могуће делити са другима. У следећој табели је дато неколико примера претраге са резултујућим URL адресама:

Све основне школе https://kjs.trezor.gov.rs/search?Naziv=osnovna%20škola
Управе у саставу МФИН https://kjs.trezor.gov.rs/search?MB=17862146
Конкретни КЈС (10523) https://kjs.trezor.gov.rs/10523

Претрага података ради се у оригиналној и транслитерираној форми тако да је писмо уноса небитно за резултате (ћирилица или латиница).

За машинско конзумирање сервиса погледајте релевантну документацију:

Евиденција КЈС - Упутство за машинску употребу

Архива

Управа за трезор одржава архиву КЈС која садржи стање евиденције КЈС последњег дана у месецу:

Списак КЈС-2024-06-30

Комплетна архива доступна је на локацији КЈС Архива.

Обавештења

Обавештење о обради података о личности КЈС