Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
СУД АП ЈЛС
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Систем за управљање дугом аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (СУД АП ЈЛС) омогућава корисницима достављање података о задужењима и отплати кредита, пласману новчаних средстава и емисији и отплати хартија од вредности, као и креирање захтева за добијање сагласности о задуживању.

Корисници укључени у систем: - Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе - Управа за јавни дуг - Министарство финансија

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Систему за управљање дугом аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе врши се путем веб апликације Управе за трезор, у складу са корисничким упутством.

Основне информације

Приступне адресе тест
Почетак рада 04. Септембар 2023.
Радно време Нон-стоп
Корисници система АП и ЈЛС, УЈД и МФИН
Подршка sud@trezor.gov.rs

Документација

Обавештења

обавештења
Обавештење аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Прописи

прописи
Закон о јавном дугу