Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСИБ АП ЈЛС
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Информациони систем извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе – ИСИБ АП ЈЛС – је део система управљања јавним финансијама у којем се евидентирају остварени приходи и примања и извршавају расходи и издаци аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе утврђени одлуком о буџету, односно актом о привременом финансирању.

У систем су укључени:

  • Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у информационом систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе врши се попуњавањем захтева за регистрацију путем веб апликације Управе за трезор и достављањем документације, у складу са корисничким упутством.

Основне информације

Приступне адресе продукцијатест
Почетак рада 01. Јануар 2021.
Радно време Нон-стоп
Корисници система АП и ЈЛС
Подршка jls@trezor.gov.rs

Документација

Видео презентација

Обавештења

обавештења
Обавештење аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе - допуњено
Почетак продукције система ИСИБ АП ЈЛС
Обавештење аутономним покрајинама и ЈЛС о обавези сравњивања непрепознатих ставки у систему
Обавештење АП и ЈЛС о унапређењу и имплементацији функционалности

Прописи

прописи
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
Закон о буџетском систему