Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЦРФ
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Кључне речи:

Одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, примењује се од 1. марта 2018. године.

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у централном регистру фактура се евидентирају електронске фактуре издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, обавезно од 1.маја 2022. године, на основу података добијених из система електронских фактура.

Основне информације

Приступна адреса https://crf.trezor.gov.rs
Почетак рада 01. март 2018.
Корисници сервиса Правна лица
Подршка crf@trezor.gov.rs
Радно време Нон-стоп

Документација

Прописи

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Обавештења

Обавештење КЈС – 15.03.2018. године
Обавештење КЈС – 14.03.2023. године

Спољни линкови