Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСПФИ
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Информациони систем за подношење финансијских извештаја представља јединствени информациони систем за унос, контролу, обраду и консолидацију финансијских извештаја корисника јавних средстава.

У систем су укључени:

  • Корисници јавних средстава - обвезници подношења финансијских извештаја

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у информационом систему за подношење финансијских извештаја врши се попуњавањем захтева за регистрацију путем веб апликације Управе за трезор и достављањем документације, у складу са корисничким упутством.

Основне информације

Приступне адресе продукцијатест
Почетак рада 20. Јануар 2021.
Радно време Нон-стоп
Корисници система Корисници јавних средстава
Подршка fi@trezor.gov.rs

Документација

Презентација ИСПФИ
Видео презентација - електронксо потписивање извештаја 1
Видео презентација - електронксо потписивање извештаја 2

Обавештења

Обавештење КЈС о унапређењу начина електронског потписивања финансијаских извештаја
Обавештење корисницима јавних средстава о почетку продукције

Прописи

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
Уредба о буџетском рачуноводству