Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Osnovne unutrašnje jedinice
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Ključne reči:

Sedište Uprave za trezor je u Beogradu.

Unutrašnja jedinica Uprave u sedištu je organizovana kao Centrala. Unutrašnje jedinice u okviru centrale organizovane su kao Sektori.

 • Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi računovodstva, vođenje glavne knjige, izveštavanje… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za računovodstvene poslove i Odeljenje za finansijsko izveštavanje i metodologiju.

 • Sektor za izvršenje budžeta

  U ovom Sektoru se obavlja realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika, vrši se upravljanje jedinstvenim računom Trezora… U okviru Sektora se nalazi Odsek za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike i Odsek za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese.

 • Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi izrade finansijskog plana Uprave, vođenje poslovnih knjiga, kontrola usklađenosti procedura… U okviru sektora se nalaze Odsek za finansiranje, Odsek za računovodstvo i Grupa za internu finansijsku kontrolu.

 • Sektor za ljudske i materijalne resurse

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi praćenja i primene propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, protivpožarne zaštite i bezbednosti i zdravlju na radu… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za materijalne resurse, Odsek za javne nabavke, Grupa za ljudske resurse i Grupa za planiranje nabavki i investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme i protivpožarnu zaštitu i bezbednost i zdravlje na radu.

 • Grupa za internu reviziju

  U ovoj Grupi obavljaju poslovi interne revizije iz nadležnosti svih organizacionih delova Uprave za trezor po međunarodnim standardima interne revizije, revzije vezane za sistem upravljanja IPA programima i projektima…

 • Sektor za informacione tehnologije

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi kontrole sprovođenja poslovnih procesa i procena rizika u poslovnim operacijama iz delokruga Sektora; definisanje strategije razvoja informacione tehnologije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave; vođenje aplikativnih projekata razvoja, implementacije i integracije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave; planiranje i implementacija arhitekture informacionih sistema; definisanje, održavanje i stalna kontrola zaštite informacija u skladu sa politikom upravljanja informacionom tehnologijom Uprave; tehničko upravljanje, procesiranje i krajnje izvršenje procesa iz sistema za RTGS i kliring Narodne banke Srbije

 • Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi neposrednog učešća u pripremanju propisa i opštih akata iz oblasti kojom se uređuje nadležnost i delokrug rada Uprave, izrada podzakonskih akata, priprema metodoloških i drugih uputstava… U okviru Sektora se nalazi Odsek za normativne i pravne poslove i Odsek za kontrolu poslovnih procedura.

 • Grupa za stručno operativne poslove

  U ovoj Grupi se obavljaju stručno-tehnički i administrativni poslovi, poslovna korespondencija direktora sa unutrašnjim jedinicama Uprave i drugim organima…

 • Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi vođenja evidencija korisnika javnih sredstava, evidencija računa i podračuna korisnika javnih sredstava, vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava i drugih registara, izvršavanje plaćanja za dinarska i devizna sredstva i poslovi fiskalne statistike… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za izvršavanje javnih plaćanja (Grupa za izvršavanje prinudne naplate, Grupa za direktne podsticaje, Grupa za elektronsko poslovanje) Odsek za sistem računa i registre i Odsek za fiskalnu statistiku (Grupa za izveštavanje o janim prihodima, Grupa za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike), Odsek za devizna plaćanja i platne kartice i Grupa za poslovne procese.

 • Sektor za obradu ličnih primanja

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi obrade i obračun zarada, obustava na zarade zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, informisanje i izveštavanje o ličnim primanjima zaposlenih… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za obradu ličnih primanja i Odsek za izveštavanje o ličnim primanjima.

 • Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

  U Sektoru za upravljanje procesima sistema javnih finansija obavljaju se poslovi planiranja i izgradnje strategije upravljanja sistema javnih finansija u skladu sa poslovnim potrebama Uprave, upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektima, logističke podrške postojećim projektima i njihova harmonizacija, stručne instruktaže, edukacije i usavršavanja u okviru propisa i poslovnih rešenja