Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Grupa za internu kontrolu

U Grupi za internu kontrolu obavljaju se sledeći poslovi:

  • određivanje mera za čuvanje i obezbeđivanje poverljivih materijala
  • vođenje interne kontrole i pripremanje izveštaja o kontrolama pokrenutim na osnovu postojanja sumnje na nezakonit rad zaposlenih
  • vođenje interne kontrole i pripremanje izveštaja o kontrolama pokrenutim na osnovu prijava za neprofesionalno ponašanje zaposlenih
  • donošenje uputstva za rad zaposlenih u Grupi
  • prijem žalbi, pritužbi i prigovora na rad i ponašanje zaposlenih u unutrašnjim jedinicama Uprave
  • ukazivanje na mogućnost pojave nepravilnog i nezakonitog rada zaposlenih u Upravi
  • vođenje evidencija o povredi propisa u radu i ponašanju zaposlenih, kao i drugi poslovi i zadaci iz delokruga Grupe.