Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
O Trezoru

Uprava za trezor svojim odgovornim poslovanjem, vrhunskim stručnim kapacitetima i inovativnim rešenjima obezbeđuje stabilnu i transparentnu budžetsku politiku, moderan sistem javnih finansija i poboljšava efikasnost u raspolaganju novcem poreskih obaveznika.

Uprava za trezor koja je sastavni deo Ministarstva finansija osnovana je 01. avgusta 2005. godine i nasledila je tadašnju Upravu za javna plaćanja i nekadašnji Zavod za obračun i plaćanja.