Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nadležnosti
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Ključne reči:

Uprava za trezor svojim stručnim kapacitetima i inovativnim rešenjima obezbeđuje stabilnu i transparentnu budžetsku politiku, moderan sistem javnih finansija i poboljšava efikasnost u raspolaganju novcem poreskih obaveznika.

Uprava za trezor je sastavni deo Ministarstva finansija. Osnovana je 01. avgusta 2005. godine i nasledila je tadašnju Upravu za javna plaćanja i nekadašnji Zavod za obračun i plaćanja.

Uprava za trezor obavlja sledeće poslove:

1) finansijsko planiranje i upravljanje finansijskim sredstvima Republike Srbije;
2) kontrola rashoda i izdataka, koja obuhvata odobravanje plaćanja do visine utvrđenih aproprijacija;
3) izveštavanje o izvršenju budžeta;
4) budžetsko računovodstvo i izveštavanje;
5) uspostavlja, razvija i održava informacioni sistem Uprave za trezor;
6) vođenje evidencija korisnika javnih sredstava i podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora;
7) izvršavanje javnih plaćanja za dinarska i devizna plaćanja;
8) otvaranje i vođenje evidencija o računima za uplatu javnih prihoda, raspored javnih prihoda i povraćaj više ili pogrešno naplaćenih javnih prihoda;
9) prima obaveštenje od lokalnog organa uprave nadležnog za finansije o izvršenom investiranju sredstava na domaćem finansijskom tržištu novca;
10) prima obaveštenja od korisnika budžetskih sredstava o preuzimanju obaveza i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja;
11) prikuplja podatke o preuzetim novčanim obavezama od subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama;
12) vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije;
13) obavlja druge poslove po ugovoru.