Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Odsek za poslovnu saradnju
Odsek za poslovnu saradnju

U Odseku za poslovnu saradnju obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručno-tehnički i operativni poslovi za potrebe rada direktora Uprave, poslovna korespondencija direktora sa unutrašnjim jedinicama Uprave i drugim organima i organizacijama van Uprave, poslovi koji se odnose na unapređenje rada Uprave u cilju poboljšanja usluga korisnicima;
 • organizacija kolegijuma, priprema materijala za sastanke i prezentacije;
 • analiza potreba unutrašnjih jedinica i staranje o unapređenju rada unutrašnjih jedinica Uprave;
 • koordinacija saradnjom sa zainteresovanim institucijama, pravnim ili fizičkim licima u cilju pružanja informacija o predmetima ili saradnji na potencijalnim projektima od značaja za učesnike;
 • drugi poslovi po nalogu direktora Uprave.

Grupa za organizaciju rada područnih jedinica

U Grupi za organizaciju rada područnih jedinica obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje potreba područniih jedinica;
 • organizovanje rada područnih jedinica;
 • koordinacija oko rešavanja zahteva područnih jedinica sa odgovarajućom užom unutrašnjom jedinicom Centrale.

Grupa za stručno-operativne poslove

U Grupi za stručno-operativne poslove obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe rada direktora Uprave, organizovanje održavanja sastanaka po nalogu direktora;
 • stručno-tehnički poslovi na pripremi materijala za potrebe održavanja sastanaka u Upravi;
 • stručni poslovi za potrebe rada kolegijuma Uprave i Centrale;
 • poslovna korespondencija direktora sa međunarodnim organizacijama i stranim misijama i delegacijama.