Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za obradu ličnih primanja

U Sektoru za obradu ličnih primanja obavljaju se sledeći poslovi:

Praćenje i primena propisa na osnovu kojih se vrši obračun i obrada ličnih primanja kod korisnika budžetskih sredstava; obrada i obračun zarada i obustava na zarade; obrada i obračun naknada zarada, naknada za prevoz i drugih ličnih primanja; vođenje propisane analitike i drugih zahtevanih evidencija, čiji podaci se usklađuju sa knjigovodstvenim podacima i drugim evidencijama; sastavljanje statističkih izveštaja o isplaćenim zaradama i broju zaposlenih; kontrola podataka o korisnicima budžetskih sredstava za formiranje baze podataka za obračun i praćenje realizacije ispostavljenih zahteva za otvaranje novih baza podataka za obračun; koordinacija i saradnja sa informatičkom podrškom, korisnicima i drugim Sektorima po međusobno povezanim poslovima; ispostavljanje zahteva za migraciju podataka o zaposlenima iz postojećih baza podataka u nove baze podataka;

1.1. Grupa za unos podataka u sistem

U Grupi za unos podataka u sistem obavljaju se sledeći poslovi: provera formalne ispravnosti dokumentacije na osnovu koje se vrši unos u sistem izvršenja budžeta; unos obrađenih podataka za isplatu ličnih primanja u sistem izvršenja budžeta; p ružanje podrške korisnicima koji samostalno vrše obračun; otkazivanje obračuna; ispravka odbijenih i storniranih naloga; administriranje poslovnih zahteva u sistemu za obračun zarada; koordinacija i pružanje podrške filijalama i korisnicima.

1.2. Grupa za upravljanje bazama podataka

U Grupi za upravljanje bazama podataka obavljaju se sledeći poslovi: prikupljanje podataka o korisnicima budžetskih sredstava za formiranje baze podataka za obračun; ispostavljanje zahteva za otvaranje novih baza podataka za obračun; koordinacija i saradnja sa informatičkom podrškom; koordinacija i saradnja sa korisnicima i drugim Sektorima po međusobno povezanim poslovima; ispostavljanje zahteva za migraciju podataka o zaposlenima iz postojećih baza podataka u nove baze podataka; ispostavljanje zahteva za pristup zaposlenih određenim bazama podataka za obračun; vođenje evidencije o aktivnim bazama podataka po korisnicima budžetskih sredstava; praćenje propisa iz oblasti zarada i drgih ličnih primanja; priprema parametara za obračun za ažuriranje u bazama podataka u skladu sa propisima; nadzor nad arhiviranjem obračuna u bazama podataka.

Odeljenje za izveštavanje o ličnim primanjima

U Odeljenju za izveštavanje o ličnim primanjima obavljaju se sledeći poslovi: praćenje i analiza obrade ličnih primanja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava; izrada potrebnih informacija i izveštavanje o ličnim primanjima zaposlenih; praćenje primene propisa i učešće u izradi propisa iz oblasti obračuna i obrade ličnih primanja; učešće u definisanju zahteva kojima je potrebno izvršiti izmene programskih rešenja za obračun i obradu ličnih primanja; saradnja sa bankama i drugim primaocima uplata po pitanju obustava iz zarada u pogledu dostavljanja izveštaja o izvršenim uplatama ličnih primanja; saradnja sa budžetskim korisnicima na poslovima iz oblasti informisanja i izveštavanja o ličnim primanjima zaposlenih; obavljanje drugih poslova koji se odnose na izveštavanje o ličnim primanjima.