Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za obradu ličnih primanja
Sektor za ljudske i materijalne resurse

U Sektoru za obradu ličnih primanja obavljaju se sledeći poslovi:

 • obrada i obračun zarada, obustava na zarade zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava;
 • obrada i obračun naknada zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih;
 • formiranje, održavanje i čuvanje baze podataka o zaposlenima i ličnim primanjima zaposlenih;
 • kontrola i učitavanje obrađenih ličnih primanja u sistem za izvršenje budžeta, sastavljanje statističkih izveštaja o isplaćenim zaradama i broju zaposlenih;
 • sastavljanje propisanih izveštaja za potrebe: Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Poreske uprave;
 • informisanje i izveštavanje o ličnim primanjima zaposlenih;
 • praćenje i primena propisa i učešće u izradi propisa iz oblasti obračuna i obrade ličnih primanja;
 • učešće u definisanju zahteva za programska rešenja za obradu ličnih primanja;
 • kordinacija i saradnja sa sektorima, filijalama Uprave i državnim organima oko obračuna, obrade i izveštavanja o ličnim primanjima;
 • kao i saradnja sa bankama i drugim primaocima uplata po pitanju obustava iz zarada;
 • obavljaju i drugi poslovi u vezi izveštavanja o broju zaposlenih i ličnim primanjima;
 • kao i usklađivanje rada odeljenja i odseka u sastavu Sektora.

Odeljenje za obradu ličnih primanja

U Odeljenju za obradu ličnih primanja obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje i primena propisa na osnovu kojih se vrši obračun i obrada ličnih primanja kod korisnika budžetskih sredstava;
 • obrada i obračun zarada i obustava na zarade; obrada i obračun naknada zarada, naknada za prevoz i drugih ličnih primanja;
 • vođenje propisane analitike i drugih zahtevanih evidencija, čiji podaci se usklađuju sa knjigovodstvenim podacima i drugim evidencijama;
 • sastavljanje statističkih izveštaja o isplaćenim zaradama i broju zaposlenih;
 • sastavljanje propisanih izveštaja za potrebe Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih i Poreske uprave;
 • saradnja sa korisnicima budžetskih sredstava u vezi sa obradom i obračunom ličnih primanjima zaposlenih.

Odeljenje za izveštavanje o ličnim primanjima

U Odeljenju za izveštavanje o ličnim primanjima obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje i analiza obrade ličnih primanja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava;
 • izrada potrebnih informacija i izveštavanje o ličnim primanjima zaposlenih;
 • praćenje primene propisa i učešće u izradi propisa iz oblasti obračuna i obrade ličnih primanja;
 • učešće u definisanju zahteva kojima je potrebno izvršiti izmene programskih rešenja za obračun i obradu ličnih primanja;
 • saradnja sa bankama i drugim primaocima uplata po pitanju obustava iz zarada u pogledu dostavljanja izveštaja o izvršenim uplatama ličnih primanja;
 • saradnja sa budžetskim korisnicima po poslovima iz oblasti informisanja i izveštavanja o ličnim primanjima zaposlenih;
 • obavljanje dugih poslova koji se odnose na izveštavanje o ličnim primanjima.