Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
20. 11. 2014.
29. 10. 2014.

Одржавање софтвера MQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка

14. 08. 2014.
21. 02. 2014.
10. 02. 2014.
10. 02. 2014.
05. 02. 2014.
 • Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије “Рачуноводство”
 • Приручник “Рачуноводствена пракса”
05. 02. 2014.
 • Часопис “Саветник”
05. 02. 2014.
 • Часопис “Информатор”
05. 02. 2014.
 • Часопис за финансијски консалтинг “Ревизор”
 • Часопис за буџетски консалтинг “Буџет”
 • Часопис за правни консултинг “Правник”
05. 02. 2014.
 • Часопис “Привредни саветник”
 • Часопис “Регистар прописа”
05. 02. 2014.
 • Билтен “Буџетско рачуноводство”
 • Часопис “Правни саветник”
 • Часопис “Подсетник за директора”