Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 02. 2014.
Ид:ЈН 03/2014
Рок:14. 02. 2014. до 11 часова
  • Часопис за финансијски консалтинг “Ревизор”
  • Часопис за буџетски консалтинг “Буџет”
  • Часопис за правни консултинг “Правник”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору