Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 02. 2014.
Ид:ЈН 01/2014
Рок:14. 02. 2014. до 10 часова
  • Билтен “Буџетско рачуноводство”
  • Часопис “Правни саветник”
  • Часопис “Подсетник за директора”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о потписаном уговору