Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Закуп пословног простора
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:20. 11. 2014.
Ид:ЈН 13/2014
Рок:05. 12. 2014. до 14 часова

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору