Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 08. 2014.
Ид:ЈН 11/2014
Рок:08. 09. 2014. до 14 часова

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору