Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 02. 2014.
Ид:ЈН 04/2014
Рок:14. 02. 2014. до 13 часова
  • Часопис “Информатор”

Конкурсна документација
Обавштење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору