Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Одржавање софтвера под комерцијалним називом SIRIUS 2010
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:21. 02. 2014.
Ид:ЈН 09/2014
Рок:04. 03. 2014. до 10 часова

Конкурска документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору