Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 02. 2014.
Ид:ЈН 02/2014
Рок:14. 02. 2014. до 12 часова
  • Часопис “Привредни саветник”
  • Часопис “Регистар прописа”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору