Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Закуп пословног простора у Голупцу и Жабарима
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:10. 02. 2014.
Ид:ЈН 08/2014
Рок:19. 02. 2014. до 11 часова

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору