Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Закуп пословног простора у Смедеревској Паланци
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:10. 02. 2014.
Ид:ЈН 07/2014
Рок:19. 02. 2014. до 10 часова

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору