Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања лиценци за софтверске алате
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:29. 10. 2014.
Ид:ЈН 12/2014
Рок:12. 11. 2014. до 12 часова

Одржавање софтвера MQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка


Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору