Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 27.10.2021 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Обавештење кандидатима
Јавни конкурс - 27.10.2021. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Информације о материјалима за припрему кандидата
Пријава - рм 1
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
Пријава - рм 2
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
Пријава - рм 3
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
Пријава - рм 4
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 4
Пријава - рм 5
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
Пријава - рм 6
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
Пријава - рм 7
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
Пријава - рм 8
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 8
Пријава - рм 9
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 9
Пријава - рм 10
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
Пријава - рм 11
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 11
Пријава - рм 12
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
Пријава - рм 13
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 13
Пријава - рм 14
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 14
Пријава - рм 15
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15
Пријава - рм 16
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 16
Пријава - рм 17
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 17
Пријава - рм 18
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 18
Пријава - рм 19
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 19
Пријава - рм 20
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 20
Пријава - рм 21
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 21
Пријава - рм 22
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 22