Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Odluke
Uredništvo sajta
Ključne reči:


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa
Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan
Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa
Odluka o obavljanju obračuna i poravnanja platnih kartica
Odluka o obavljanju međubankarskog obračuna čekova po tekućim računima građana
Odluka o obračunu i kliringu i o funkcionisanju obračunskih računa banaka kod NBS
Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor
Odluka o upravljanju tokovima gotovine
Odluka o upravljanju tokovima gotovine
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 1
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 2
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 3
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 4
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 6
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 7
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 8
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 9
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 10
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 11
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 12
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 13
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 14
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 15
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 16
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 17
Upravljanje tokovima gotovine 2012-Prilog 18