Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
регистри
19. 03. 2018.

Централни регистар фактура

13. 03. 2018.

Регистар измирења новчаних обавеза

04. 03. 2018.

Регистар корисника јавних средстава

04. 03. 2018.

Регистар корисника јавних средстава - АРХИВА

01. 03. 2018.

Обавештавамо вас да данас 01. Марта 2018. године, у складу са Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Управи за трезор почиње са радом нови информациони систем – Централни регистар фактура.

01. 12. 2017.

Регистар запослених код корисника јавних средстава