Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о начину плаћања обавеза по основу комерцијалних трансакција регистрованих у ЦРФ
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:15. 03. 2018.

Обавештење корисницима јавних средстава о начину плаћања обавеза по основу комерцијалних трансакција регистрованих у централном регистру фактура, као и о начину плаћања обавеза које нису комерцијалне трансакције.

Обавештење КЈС – 15.03.2018. године