Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Централни регистар фактура – Обавештење
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:29. 03. 2018.

Важно обавештење!

Почев од 02.04.2018. године, налози за плаћање чији подаци се не слажу са исправно регистованим фактурама у Централном регистру фактура, сматраће се неисправним налозима за плаћање.