Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
електронска плаћања
20. 02. 2019.

Интегрисани систем платног промета

20. 02. 2019.

Електронски сервис платног промета

15. 10. 2018.

Обавештавамо вас да 31. децембра 2018. године престаје са радом интегрални систем платног промета (ИСПП).

04. 05. 2018.

Девизни платни промет

29. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 03. јануара 2018. године у Управи за трезор почети са радом електронски сервис платног промета – еСПП.

27. 02. 2017.

Управа за трезор је започела реализацију пројекта девизни платни промет, у складу са одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.