Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Почетак реализације пројекта за девизни платни промет
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:27. 02. 2017.

Управа за трезор је започела реализацију пројекта девизни платни промет, у складу са одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.