Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСПП
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

НАПОМЕНА

Сервис ИСПП+ је престао са радом 03.01.2019. године
Погледајте систем који га је заменио еСПП

ИСПП+ је пројекат Управе за трезор који корисницима јавних средстава Републике Србије омогућава следеће електронске сервисе:

  • Desktop апликација за припрему пакета налога у offline маниру
  • Електронско слање налога кроз графички web интерфејс
  • Увид у тренутно стање рачуна и у промене на рачуну
  • Електронско преузимање извода у форми за штампу и у форми за књижење
  • Слање извода електронском поштом

Корисници који имају могућност пријема електронске поште, а имају отворене динарске рачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор могу примати изводе путем електронске поште. Да би корисник примао извод електронском поштом потребно је да се обрати надлежној организационој јединици Управе за трезор код које има отворен рачун и поднесе Захтев за пријем извода електронском поштом.

За све додатне информације можете се обратити на ispp@trezor.gov.rs.

Документација

Документација
Процедура за пријем и обраду захтева
Подсетник филијалама за поступак са пријемом, контролом и доставом захтева и уговора
Кратак опис пројекта ИСПП+
Потврда уплате
Обавештење о плаћању накнаде за смарт картице и смарт читаче
Уговор о коришћењу ИСПП за кориснике
Уговор о коришћењу ИСПП за локалну самоуправу
Упутства за инсталацију
О пројекту ИСПП+
Упутство за израду ВПН конекције
Припрема WЕБ сервера
Инсталација Уноса налога
Припрема Уноса налога
Сертификати
Захтеви
Упутство за попуњавање захтева за коришћење ИСПП+
Захтев за повезивање и коришћење ИСПП сервиса
Захтев за измене у коришћењу ИСПП сервиса