Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСПП
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

НАПОМЕНА

Сервис ИСПП+ престаје са радом током 2018. године
Потребно је да сви корисници у овом периоду пређу на модернији систем еСПП

ИСПП+ је пројекат Управе за трезор који корисницима јавних средстава Републике Србије омогућава следеће електронске сервисе:

  • Desktop апликација за припрему пакета налога у offline маниру
  • Електронско слање налога кроз графички web интерфејс
  • Увид у тренутно стање рачуна и у промене на рачуну
  • Електронско преузимање извода у форми за штампу и у форми за књижење
  • Слање извода електронском поштом

Корисници који имају могућност пријема електронске поште, а имају отворене динарске рачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор могу примати изводе путем електронске поште. Да би корисник примао извод електронском поштом потребно је да се обрати надлежној организационој јединици Управе за трезор код које има отворен рачун и поднесе Захтев за пријем извода електронском поштом.