Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЕСПП
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Електронски сервис платног промета (еСПП) омогућава корисницима јавних средстава електронско плаћање преко Интернета. Сервис је доступан искључиво преко VPN конекције између корисника сервиса и Управе за трезор (УТ).

Сервис омогућава следеће функционалности:

 • Креирање појединачних и збирних налога
 • Слање налога у платни систем на реализацију
 • Увид у стање и промене на рачуну
 • Преузимање извода

Основне информације

Приступна адреса https://espp.trezor.gov.rs (Приступна адреса је доступна кроз VPN конекцију)
Почетак рада 03. јануар 2018.  
Корисници система Корисници јавних средстава  
Подршка espp@trezor.gov.rs  
Радно време 08:00 - 17:00  

Како постати корисник

Да би сте постали корисник сервиса потребно је да задовољите следеће предуслове:

 • Обезбеђен приступ Интернету
 • Оперативни систем Windows, 7 или новији
 • Инсталирана актуелна верзија неког од следећих Интернет претраживача - Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari
 • Задовољавање општих услова за коришћење електронског сервиса

Регистрација корисника

Регистрација се врши подношењем приступне документације:

 1. Захтев за приступ и измене
 2. Уговор о коришћењу електронског сервиса платног промета УТ

Документација се доставља месно надлежној организационој јединици Управе за трезор где се могу добити и све друге неопходне информације у вези сервиса.

Након потписивања уговора, корисник од Управе за трезор добија:

 1. Корисничко име и лозинку
 2. Софтвер и упутство за успостављање VPN конекције

Документација

Општи услови
Уговор
Захтев за приступ и измене
Захтев за замену, издавање уређаја за аутентификацију
Овлашћење
Захтев за блокаду, деблокаду уређаја за аутентификацију

Остале датотеке

ЕСПП - кратко упутство за кориснике в2.1
ЕСПП сертификати
Спецификација електронских формата за размену података налога и извода
Упутство за инсталацију сертификата

Обавештења

Обавештење о престанку рада Електронског сервиса платног промета (еСПП)