Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЕСПП
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

Електронски сервис платног промета еСПП представља wеб апликацију која омогућава корисницима јавних средстава креирање налога, верификацију и прослеђивање налога у платни систем, увид у стање и преглед промена по рачунима и преузимање извода. Сервис практично омогућава корисницима електронско плаћање преко Интернета.

Електронски сервис платног промета – еСПП замениће електронски сервис платног промета ИСПП+ који ће током 2018. године престати са радом.

Локација је доступна искључиво кроз VPN конекције између корисника сервиса и Управе за трезор. Софтвер и упутство за успостављање VPN повезивања се добија на адресу електронске поште корисника, после регистрације у месно надлежној организационој јединици Управе за трезор.

Основне функционалности

Сервис омогућава следеће функционалности:

  • Унос Појединачних налога и Збирних налога;
  • Слање појединачних налога у Платни систем на реализацију;
  • Увид у стање и промене на рачуну;
  • Преузимање извода у дигиталној и штампаној форми;
  • Учитавање појединачних налога креираним интерном апликацијом код корисника;

Предуслов за коришћење сервиса

Предуслов за коришћење сервиса јесте да испуњавате Опште услове за коришћење електронског сервиса платног промета Управе за трезор које можете да преузмете са ове локације. Да бисте постали корисник сервиса морате да се региструјете у Управи за трезор, да имате приступ Интернету, да поседујете рачунар са оперативним системом Windows 7 и новији и да имате инсталиран неки од популарних Интернет прегледача (Mozilla Firefox,Google Chrome, Internet Explorer, Safari).За ауторизацију налога код слања налога у Платни систем, неопходан вам је уређај за аутентификацију (токен) који добијате од Управе за трезор. Читачи и картице које сте користили у ИСПП+ апликацији није могуће користити у Електронском сервису платног промета – еСПП.

Како да постанем корисник

Да би сте постали корисник потребно је да попуните образац еСПП-1 - Захтев за приступ и измене који можете да преузмете са ове локације. Обрасци су у дигиталној форми (пдф датотеке), можете да их попуните на рачунару и одштампате, или да их одштампате и попуните на традиционалан начин. Доступна су вам и остала документа Општи услови и Уговор о коришћењу. Попуњен образац и уговор доставите месно надлежној организационој јединици Управе за трезор где можете да добијете све неопходне информације у вези сервиса. После Провере документације и потписивања Уговора добићете корисничко име и лозинку за приступ на одговарајућим обрасцима односно на адресу електронске поште коју сте навели у оквиру обрасца еСПП-1 - Захтев за приступ и изменеи уређај за аутентификацију.

Накнада за коришћење

Корисник плаћа једнократно по тарифном броју 12. уређај за аутентификацију на рачун 840-30969845-06, Министарство финансија - Управа за трезор, приходи Министарства финансија - Управе за трезор. Накнада се плаћа за сваки кориснички налог са правом плаћања.

На налогу уписујете:

  • Шифра плаћања „298“ (шифра тарифе Управе за трезор);
  • У поље „позив на број одобрења“ по моделу 97, 29105230401110742321;
  • У поље „сврха уплате” обавезно упишите „тарифни број 12“.

Остале информације

Комплетно корисничко упутство биће вам доступно на полазној страни апликације коју добијате по успешној пријави корисничким налогом који добијате од Управе за трезор. За све додатне информације обратите се Управи за трезор на адресу електронске поште espp@trezor.gov.rs

Документација

Општи услови
Уговор
Захтев за приступ и измене
Захтев за замену, издавање уређаја за аутентификацију
Овлашћење
Захтев за блокаду, деблокаду уређаја за аутентификацију
Захтев за продужење пословног дана

Остале датотеке

ЕСПП - кратко упутство кориснике в2.1
Прилози корисничког упутсва - Опис формата датотека за размену података