Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о промени спецификације електронских формата за размену података
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:28. 02. 2019.

Обавештавамо вас да од 01. марта 2019. године, почиње примена нових спецификација електронских формата за размену података, у складу са Прилогом 2. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима1, којом је повећан број карактера позива на број задужења, одобрења и сврхе плаћања.

Тренутна дужина елемената позива на број садржи максимално 20 карактера. У складу са Одлуком НБС број карактера у позиву на број је повећан на 23 карактера.

Извршена је неопходна промена у дужини јединственог податка за рекламацију и сврхе дознаке одређеног плаћања.

У складу са овим изменама извршене су одређене измене у спецификацији електронских формата налога и извода – извештаја о извршеним променама на рачуну учесника у платном промету, у смислу дужине и распореда података у електронским фајловима.

На матичној страници сервиса ЕСПП налази се нова спецификација електронских формата за размену података, налога и извода.

За сва питања, подршку и непосредну сарадњу у вези ових измена, можете се обратити на е-маил адресу: platni.promet@trezor.gov.rs.


  1. “Службени гласник РС”, број: 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 и 78/2018