Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о престанку рада сервиса за интегрални систем платног промета (ИСПП)
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:15. 10. 2018.

Обавештавамо вас да 31. децембра 2018. године престаје са радом интегрални систем платног промета (ИСПП).

Корисници који послове платног промета обављају путем интегралног система платног промета (ИСПП) потребно је да изврше прелазак на електронски сервис платног промета (еСПП) који је доступан од 01. јануара 2018. године.

На сајту Управе за трезор http://www.trezor.gov.rs/src/services/espp/ доступне су информације о основним функционалностима сервиса, висини накнада за коришћење, корисничко упутство као и потребна документација за приступ сервису.

За све додатне информације можете се обратити месно надлежној организационој јединици Управе за трезор или Групи за електронско пословање на адресу ел. поште espp@trezor.gov.rs.