Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 25.11.2020 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Важно обавештење
Текст огласа - Јавни конкурс 25.11.2020. године
Информације о материјалима за припрему кандидата
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Образац пријаве р.м 1
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
Образац пријаве р.м 2
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
Образац пријаве р.м 3
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
Образац пријаве р.м 4
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 4
Образац пријаве р.м 5
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
Образац пријаве р.м 6
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
Образац пријаве р.м 7
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
Образац пријаве р.м 8
Образац пријаве р.м 9
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 9
Образац пријаве р.м 10
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
Образац пријаве р.м 11
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 11
Образац пријаве р.м 12
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
Образац пријаве р.м 13
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 13
Образац пријаве р.м 14
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 14
Образац пријаве р.м 15
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15
Образац пријаве р.м 16
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 16
Образац пријаве р.м 17
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 17
Образац пријаве р.м 18
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 18
Образац пријаве р.м 19
Образац пријаве р.м 20
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 20
Образац пријаве р.м 21