Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 27.09.2023 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Материјали за припрему кандидата
Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Текст огласа септембар 2023
рм 1
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
рм 2
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
рм 3
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
рм 4
рм 5
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
рм 6
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
рм 7
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
рм 8
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 8
рм 9
рм 10
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
рм 11
рм 12
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
рм 13
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 13
рм 14
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 14
рм 15
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15
рм 16
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 16
рм 17
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 17
рм 18
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 18
рм 19
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 19