Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
ISPP
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

NAPOMENA

Servis ISPP+ prestaje sa radom tokom 2018. godine
Potrebno je da svi korisnici u ovom periodu pređu na moderniji sistem eSPP

ISPP+ je projekat Uprave za trezor koji korisnicima javnih sredstava Republike Srbije omogućava sledeće elektronske servise:

  • Desktop aplikacija za pripremu paketa naloga u offline maniru
  • Elektronsko slanje naloga kroz grafički web interfejs
  • Uvid u trenutno stanje računa i u promene na računu
  • Elektronsko preuzimanje izvoda u formi za štampu i u formi za knjiženje
  • Slanje izvoda elektronskom poštom

Korisnici koji imaju mogućnost prijema elektronske pošte, a imaju otvorene dinarske račune u okviru konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor mogu primati izvode putem elektronske pošte. Da bi korisnik primao izvod elektronskom poštom potrebno je da se obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor kod koje ima otvoren račun i podnese Zahtev za prijem izvoda elektronskom poštom.