Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
ISPP
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

NAPOMENA

Servis ISPP+ je prestao sa radom 03.01.2019. godine
Pogledajte sistem koji ga je zamenio eSPP

ISPP+ je projekat Uprave za trezor koji korisnicima javnih sredstava Republike Srbije omogućava sledeće elektronske servise:

  • Desktop aplikacija za pripremu paketa naloga u offline maniru
  • Elektronsko slanje naloga kroz grafički web interfejs
  • Uvid u trenutno stanje računa i u promene na računu
  • Elektronsko preuzimanje izvoda u formi za štampu i u formi za knjiženje
  • Slanje izvoda elektronskom poštom

Korisnici koji imaju mogućnost prijema elektronske pošte, a imaju otvorene dinarske račune u okviru konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor mogu primati izvode putem elektronske pošte. Da bi korisnik primao izvod elektronskom poštom potrebno je da se obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor kod koje ima otvoren račun i podnese Zahtev za prijem izvoda elektronskom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na ispp@trezor.gov.rs.

Dokumentacija

Dokumentacija
Procedura za prijem i obradu zahteva
Podsetnik filijalama za postupak sa prijemom, kontrolom i dostavom zahteva i ugovora
Kratak opis projekta ISPP+
Potvrda uplate
Obaveštenje o plaćanju naknade za smart kartice i smart čitače
Ugovor o korišćenju ISPP za korisnike
Ugovor o korišćenju ISPP za lokalnu samoupravu
Uputstva za instalaciju
O projektu ISPP+
Uputstvo za izradu VPN konekcije
Priprema WEB servera
Instalacija Unosa naloga
Priprema Unosa naloga
Sertifikati
Zahtevi
Uputstvo za popunjavanje zahteva za korišćenje ISPP+
Zahtev za povezivanje i korišćenje ISPP servisa
Zahtev za izmene u korišćenju ISPP servisa