Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
ESPP
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Ključne reči:

Elektronski servis platnog prometa – eSPP – omogućava elektronski način obavljanja poslova platnog prometa Uprave za trezor. Servis realizuje niz postupaka za digitalno izdavanje platnih naloga ugovorenih između korisnika javnih sredstava i Uprave za trezor.

eSPP je zamenio prethodni elektronski servis platnog prometa ISPP+ koji će u toku 2018. godine prestati sa radom.

Funkcionalnosti

Servis omogućava sledeće funkcionalnosti:

  • Pripremu i slanje elektronskih naloga za plaćanje
  • Pregled stanja sredstava na računima korisnika
  • Pregled promena na računima korisnika u toku dana
  • Preuzimanje dnevnih promena na računima korisnika u elektronskom obliku (dnevni izvod)
  • Pristup registru računa koji se vode kod Upravi za trezor
  • Pregled i preuzimanje šifarnika (plan računa, šifre plaćanja, šifarnik banaka, šifarnik opština)

Pristup

Pristup servisu je omogućen upotrebom personalizovanih korisničkih naloga.

Za pristup sistemu potrebno je da budući korisnik:

  1. Ispunjava opšte uslove za korišćenje elektronskog servisa platnog prometa Uprave za trezor
  2. Podnese Obrazac eSPP-1 - Zahtev za pristup eSPP mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za svaki korisnički nalog pojedinačno

Za sve dodatne informacije obratite se Upravi za trezor na adresu elektronske pošte espp@trezor.gov.rs

Dokumentacija

Opšti uslovi
Ugovor
Zahtev za pristup i izmene
Zahtev za zamenu, izdavanje uređaja za autentifikaciju
Ovlašćenje
Zahtev za blokadu, deblokadu uređaja za autentifikaciju
Zahtev za produženje poslovnog dana

Ostale datoteke

Prilozi korisničkog uputsva - Opis formata datoteka za razmenu podataka