Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Софтвер за корелацију логова са имплементацијом
Објављено:08. 08. 2014.
Ид:ОП 42/2014
Рок:10. 09. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору