Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања зграда и објеката Министарства финасија - Управа за трезор
Објављено:24. 03. 2014.
Ид:ОП 14/2014
Рок:23. 04. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору