Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
извршење буџета
16. 11. 2022.
14. 11. 2022.

Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање

16. 01. 2022.

Информациони систем извршења буџета АП и ЈЛС

13. 01. 2022.

Регистар измирења новчаних обавеза

12. 03. 2020.

Информациони систем извршења буџета

03. 09. 2019.

Информациони систем за менаџмент финансија

03. 09. 2019.
13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

24. 09. 2018.
26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.