Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
извршење буџета
20. 08. 2018.

Информациони систем извршења буџета

13. 03. 2018.

Регистар измирења новчаних обавеза

05. 03. 2018.

Информациони систем за менаџмент финансија

26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.