Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
извршење буџета
13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министасртва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

19. 11. 2018.

Информациони систем за менаџмент финансија

19. 11. 2018.

Информациони систем извршења буџета

30. 10. 2018.
13. 03. 2018.

Регистар измирења новчаних обавеза

26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.