Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
извршење буџета
24. 12. 2020.

Информациони систем извршења буџета АП и ЈЛС

12. 03. 2020.

Информациони систем извршења буџета

23. 10. 2019.

Регистар измирења новчаних обавеза

03. 09. 2019.
03. 09. 2019.

Информациони систем за менаџмент финансија

13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

24. 09. 2018.
26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.

23. 06. 2017.
08. 05. 2017.