Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
извршење буџета
06. 12. 2023.

Систем за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе

01. 06. 2023.

Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање

27. 03. 2023.

Видео обука

28. 11. 2022.
16. 01. 2022.

Информациони систем извршења буџета АП и ЈЛС

13. 01. 2022.

Регистар измирења новчаних обавеза

12. 03. 2020.

Информациони систем извршења буџета

03. 09. 2019.
03. 09. 2019.

Информациони систем за менаџмент финансија

13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.