Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
извршење буџета
13. 03. 2018.

Регистар измирења новчаних обавеза

09. 03. 2018.

Информациони систем извршења буџета

05. 03. 2018.

Информациони систем за менаџмент финансија

26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.