Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Упутства
Уредништво сајта
Кључне речи:


Инструкција за попуњавање позива на број одобрења код уплате донација, помоци и трансфера у корист РС
Упутство за попуњавање обрасца ИППЗ
Уредба о коефицијентима за обрачуни исплату плата запослених у јавним службама
Упутство о начину извештавања о исплаћеним зарадама у јавном сектору
Опште напомене
Упутство за попуњавање обрасца о запосленима и обрасца плате за просвету
Класификација занимања
Образац Извештаја о исплаћеним зарадама
Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору
Пропратни допис уз образац зарада
Упутство о примени закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
Упутство за формирање xмл фајла за извештај о зарадама у јавном сектору
Упутство за попуњавање обрасца Извештаја о исплаћеним зарадама
Шифарник стручне спреме
Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава
Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава 2021