Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 21.06.2023 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Материјали за припрему кандидата
Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - конкурс 21.06.2023. године
Текст огласа јун
Пријава - рм 1
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
Пријава - рм 2
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
Пријава - рм 3
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
Пријава - рм 4
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 4
Пријава - рм 5
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
Пријава - рм 6
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
Пријава - рм 7
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
Пријава - рм 8
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 8
Пријава - рм 9
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 9
Пријава - рм 10
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
Пријава - рм 11
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 11
Пријава - рм 12
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
Пријава - рм 13
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 13
Пријава - рм 14
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 14
Пријава - рм 15
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15